IN MEMORIAM

 

Dotsent

Leo Talve

 

09.09.1922 – 25.09.1992.

 

Leo Talve sündis 09 septembril 1922 Ahila külas Tapa lähedal. Isa teenis Eesti kaitseväes leitnandi aukraadis. Peale reservi määramist ostis ta isa Järvamaale Albu valda 20-hektarilise talu ja hakkas talupidajaks.

1930 – 1935 õppis Albu Algkoolis;

1935 – 1941 õppis Tapa Gümnaasiumis;

1941 küüditati perekond Siberisse;

1941 – 1943 töötas Omski ja Novosibirski oblasti kolhoosides;

1943 mobliseeriti tööarmeesse ja suunati Kemerovo oblastisse Prokopjevski linnas asuvasse Molotovi nimelisse kaevandusse.

1943 –1945 töötas Molotovi nimelises kaevanduses kaeveõõnte läbindajana.

1945 demobliseeriti tööarmeest.

1945 – 1946 õppis Prokopjevski Mäetehnikumis kihtvarapaikade kaevandamise erialal.

1946 pöördus tagasi Eestisse.

1947 – 1952 õppis Tallinna Polütehnilises Instituudis Keemia-Mäeteaduskonnas, mille lõpetas mäeinseneri diplomiga ja suunati Tallinna Mäetehnikumi õpetajaks.

Õppimise ajal töötas majavalitsuse insenerina ja peale instituudi lõpetamist töötas 5 kuud ENSV Kohaliku- ja Põlevkivitööstuse Ministeeriumi Ehitusmontaazikontoris vanem-töödejuhatajana, kus juhtis Lasnamäele allmaa varjendi rajamist.

1952 – 1958 töötas Tallinna Mäetehnikumis mäemehaanika õppejõuna, laboratooriumi juhatajana ja osakonna juhatajana.

1953 – 1956 õppis Tallinna Marksismi-Leninismi Õhtuülikoolis.

1958 likvideeriti Tallinna Mäetehnikum.

1958 – 1965 töötas ENSV Rahvamajanduse Nõukogu Põlevkivi Instituudi kaevandamisviiside laboratooriumi juhatajana. Teadustöö osas isiklikult spetsialiseerus ta kamberkaevandamise probleemidele, uurides eriti mäerõhu ja ankurtoestiku küsimusi. Eriti tähelepanuväärseid tulemusi saadi just ankurtoestiku alal. Leo Talve juhendamisel ja vahetul osavõtul töötati välja uus ankurtoestiku konstruktsioon, mis oma käsitlemise lihtsuse, töökindluse, detailide tööstusliku tootmise ja lõpuks veel korduva kasutamise (ca 8 korda) võimaluse poolest oli üks originaalsemaid ja parimaid maailmas.

1963 – 1966 oli Leningradi Mäeinstituudi kaugõppe aspirantuuris.

!965 seoses rahvamajanduse reorganiseerimisega likvideeriti Põlevkivi Instituudi mäenduse laboratooriumid.

1966 NSVL Söetööstuse Ministeeriumi Põlevkivi Peavalitsuse  trusti “Eesti Põlevkivi” konstrueerimis-tehnoloogilise osakonna juhataja asetäitja.

1966 – 1972 Tallinna Polütehnilise Instituudi mäekateedri laboratooriumi juhataja.

1972 – 1974 TPI mäekateedri vanemõpetaja.

1974 – 1984 TPI dotsent.

 

Leo Talve koos abikaasa ja poja perega.

 

 

Leo talve koos abikaasaga koduaias.

1985 – 1990  Informatsiooni Instituudis, Keskkonnakaitse sektoris vanemteadur.

1991 – 1992 Eesti Represeeritute Registri Büroo juhataja.

Oli veel Eesti Õigusvastaselt Represeeritute Liidu algatusrühma liige, ühtlasi ka EÕRL “Memento” teabe- ja ajalootoimkonna juhataja ning sama organisatsiooni Tallinna Ühenduse eestseisuse liige.

 

Leo Talve trükiväljaanded.

 

 

 

Lembit Uibopuu

uibopuu@staff.ttu.ee

reede, 06. september 2002. a.

Tallinn