Eesti põlevkivimaardla potentsiaalsete vajumisalade kaardistamine.

Ingo Valgma, TTÜ Mäeinstituut

Ettekanne