Tere Mäefoto2000 fotovõistlusel osalejad ja võistlusega seotud inimesed

Reedel 27.10.2000 kl. 16.00 - 19.00 toimub fotokonkursi MÄEFOTO2000 pidulik lõpetamine. 

Kutsume teid osalema nii kl. 14 toimuval Mäeühingu kokkusaamisel kui ka tutvuma mäenduse teemaliste fotodega. 
Võitjate selgumine peaks toimuma kl 18.00. 
Seega on Kopli 82- 331 auditoorium Tallinnas, TTÜ Energeetikateaduskonna hoones avatud alates kl.14 Mäeühingu koosoleku tarvis, ning alates 16.00 fotode hindamiseks. 

Mäeühingu asjadega võite tutvuda internetis 
http://www.ttu.ee/maeinst/maeyhing/

Fotokonkursi hindajana võite osaleda hääletamisel internetis 
http://www.ttu.ee/maeinst/maefoto/

Vastavalt väljakuulutatud tingimustele annavad auhindu kas erikonkurssi toetavad firmad või konkursi väljakuulutajad. Osalevad ka mäeinstituut, keskkonnaministeerium jt. 
Üldkonkurss toimub salajase hääletamise teel konkursil osalejate poolt. Erikonkursi tingimused määrab auhinnapakkuja. Tingimused on näha jooksvalt mäefoto kodulehel, kuna mõningad pakkujad hetkel veel mõtisklevad nende üle.

Kohtumiseni

Küsimused ja ettepanekud saatke alloleval aadressil

Ingo Valgma, üks kontaktisikutest
 

***  Konkursi MÄEFOTO 2000 KODULEHT
http://www.ttu.ee/maeinst/maefoto/
kontaktaadress: maefoto@fr.ee  ***
----------------------------------
MÄEFOTO 2000 INFOKANAL ON MÄELIST
http://maelist.gz.ee/