MÄEFOTO 2000
maefoto.gz.ee

!!!      Ootame kõiki mäendusega seotud ettevõtteid konkursil nii võistlejate kui auhinnapakkujatena osalema. Ka järgmisel aastal      !!!
Eriauhindu andsid välja mitmed asutused