MÄRT RAUD  1878 - ?

 

 

 

Sündinud:  11/23 juulil 1878 Viljandimaal.

 

Õppinud:    Õisu valla- ja Paistu Kihelkonnakoolis ning Tartu Kooliõpetajate Seminaris.

1899-1906 - Kolga-Jaani Kihelkonnakooli juhataja.

1906-1912 - õpingud Riia Polütehnikumis ehitusinseneri osakonnas, mille   lõpetas diplomeeritud insenerina.

1912 -          Riia Eesti Hariduse ja Abiandmise Seltsi kooli- ja kontserdimaja ehituse juhataja.

1913-1914 - Põhja-Liivimaa Põllumeeste Keskseltsi maaparanduse büroo juhataja, Tartus.

1914-1917 - Petrogradis sõjaväeametnikuna ja Sõjaväe Teede Tehnikute ja Kümnikute Kursuste praktiliste kursuste juhataja.

1917-1918 - elas Petrogradis ja kogus arhiivides andmeid põlevkivi kohta.

 

Riigi Põlevkivitööstuse juhtkond ja Tallinna büroo ametnikud 1928 aastal.

Vasakult: arveametnik L. Roots, raamatupidaja H. Lang, laoülem A. Kermann (seisab), Direktor M. Raud, arveametnik S. Puum, prokurist J. Luikmil, kontoriametnik L. Ufer, kontoriametnik E. Sander.

 

1918-1937 - Riigi Põlevkivitööstuse juhtimine.

1937-1940 - A/S Esimene Eesti Põlevkivitööstus juhatuse esimees.

1940 -           natsionaliseeritud Põlevkivitööstuse juhataja.

1941 -           vaneminsener ENSV Kergetööstuse Rahvakomisariaadi mäe- ja küttetööstuse peavalitsuses.

1941-1944 - ehitusorganisatsiooni juhataja.

1944-1948 - ENSV Riigiplaanis põlevkivikeemia osakonna juhataja.

 

Küüditatuna Krasnojarski krai, Shirinski rajoonis, Balahtshini kullakaevanduse asulas 1949.

Tagumises reas vasakult: Linda Nort-Ülemaantee, Märt Raud, Hilda Raud, pr. Laanemets ja Salme Laanemaa-Kuub, ees: Ahto ja Tiina Laanemets.

 

1949-1951 - küüditatuna Krasnojarski krais, Shirinski rajoonis, Balahtshini kullakaevanduse asulas.

1952 -          arreteeriti ja mõisteti 10 aastaks töölaagrisse ja 5 aastaks asumisele.

 

                     Surnud:  kus-? , millal ? , mis põhjusel ? .

 

 

Lembit Uibopuu