Õppetöö
 Õppetöö tulemusi 


Kontrolltöö Nr. 1 - AAR0020 Automaatjuhtimise al.
Tead. Raul Naadel
 
Jnr Nimi Tulemus Märkus
1. 030337 M  
2. 030342 4  
3. 040377 4  
4. 040397 M  
5. 050346 M  
6. 050349 4  
7. 050359 A  
8. 050361 4  
9. 050362 A  
10. 050364 5  
11. 050365 M  
12. 050366 A  
13. 050373 A  
14. 050374 M  
15. 050375 5  
16. 050376 A  
17. 050377 5  
18. 050378 4  
19. 050379 4  
20. 050380 5  
21. 050384 M  
22. 050385 4  
23. 050411 A  
24. 050415 M  
25. 050418 A  
26. 050429 A  
27. 050432 5  
28. 050444 4  
29. 050446 5  
30. 051636 4  
31. 060713 M  
32. 062388 A  
33. ?????? A  
Järeltöö 13.04.2007 16:00 loengu ajal