Õppetöö
 Õppekavad Uut bakalaureuseõppekava vaata siit.
Uut magistriõppekava vaata siit.
Kaugõppe kava vaata siit.

Kehtib alates 1997/98. õppeaastast

Nominaalne õppeaeg: 4 aastat
Lõpetamisetappi üleviimise tingimus: 110,0 AP

Lõpetamistingimused

Kood Nimetus AP
1 Üldõpe 20,0
2 Alusõpe 60,0
  Kokku
valdkonnaõpe
80,0
3 Põhiõpe 40,0
4 Eriõpe 15,0
  Kokku
suunaõpe
55,0
8 Vabaõpe 7,0
7 Praktika 13,0
9 Lõputöö 15,0
Kokku: 160,0

Lõpetajale antakse bakalaureuse kraad

VALDKONNAÕPE
 
1 ÜLDÕPE
Kohustuslikud ained (kokku 15,5 AP)
UTT3011 Õpingukorraldus 0,0 1-0-0 A S
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika 2,5 2-0-1 E SK
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus 2,5 2-0-1 E SK
TMT3360 Riski- ja ohutusõpetus 2,5 2-1-0 A K
EKE3710 Keskkonnakaitse 2,5 2-0-1 A SK
HHF3070 Filosoofia 1,5 1-0-1 A SK
HHF3300 Insenerieetika 1,5 2-0-0 A SK
AAV3300 Sissejuhatus energiatehnikasse 2,5 3-0-0 A S
 
Valikained (vähemalt 4,5 AP)
TTO3160 Õigusõpetus 2,5 3-0-0 A SK
AAV3310 Tooteloome ja leiundus 2,0 2-0-0,5 A S
HHP3800 Suhtlemispsühholoogia 2,5 1-0-2 A K
HHP3170 Organisatsioonipsühholoogia 2,5 2-0-1 A SK
 
2 ALUSÕPE
Kohustuslikud ained (kokku 51,5 AP)
*YMA3720 Lineaaralgebra 2,5 2-0-1 E S
*YMM3711 Matemaatiline analüüs I 2,5 2-0-1 E S
*YMM3712 Matemaatiline analüüs II 2,5 2-0-1 E K
YMR3720 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 1,5 2-0-0 E SK
YMR3710 Rakendusmatemaatika 2,5 2-0-1 E S
*YFR3015 Füüsika I 2,5 1-0-2 E S
YFR3016 Füüsika II 2,5 1-0-2 E K
*YFR3061 Füüsika – praktikum I 1,0 0-1-0 A S
YFR3062 Füüsika – praktikum II 1,0 0-1-0 A K
YGK3340 Kujutav geomeetria 2,5 1-2-0 E S
IDK3011 Informaatika I 2,5 1-2-0 A S
MOE3821 Masinaõpetus I 2,5 2-0-1 E S
ASJ3011 Termodünaamika I 2,5 2-0-1 E S
AES3221 Rakenduslik süsteemiteooria 2,5 2-0-1 E S
AAR3310 Mikroprotsessortehnika 2,5 2-1-0 E S
AME3140 Elektrotehnika I 4,0 3-1-1 E S
AME3150 Elektrotehnika II 4,0 3-1-1 E K
AMM3060 Elektrimasinad 4,0 4-1-0 E K
AAR3320 Elektroonika ja jõupooljuhttehnika 3,5 2-1-1 E K
AAR3330 Automaatjuhtimise alused 2,5 2-1-0 E K
 
Valikained (vähemalt 8,5 AP)
AEK3011 Kõrgepingetehnika 3,5 3-1-0 E S
AEK3041 Elektrimaterjalid 2,5 2-1-0 E K
AME3160 Elektrimõõtmised 2,5 2-1-0 A K
AAV3320 Raalarvutused elektrotehnikas 2,5 1-2-0 A K
AAR3450 Mõõtetehnika alused 2,5 2-1-0 E K
 
 
SUUNAÕPE
 
3 PÕHIÕPE
Kohustuslikud ained (kokku 30,5 AP)
AAR3340 Elektriaparaadid 2,5 2-1-0 E K
AAV3331 Elektriajamid I 3,5 3-0-1 E S
AAV3332 Elektriajamid II 3,5 3-0-1 E K
AAV3340 Elektrivarustus 3,5 3-0-1 E S
AAV3350 Elektervalgustus 2,5 2-1-0 E S
AAR3351 Tootmise automatiseerimine 2,5 2-0-1 E S
AAR3361 Robotitehnika I 2,5 2-1-0 E S
AAR3362 Robotitehnika II 2,5 2-1-0 E K
AAR3370 Elektriajamite arvjuhtimine 2,5 2-0-1 E K
AAV3361 Jõuelektroonika 2,5 2-0-1 E S
AMM3090 Elektrotehnoloogia 2,5 2-1-0 E S
 
Valikained
Valik 1 (vähemalt 2 projekti 2,0 AP ulatuses)
AAV3333 Elektriajamid – projekt 1,0 0-0-1 H K
AAV3362 Jõuelektroonika – projekt 1,0 0-0-1 H S
AAR3352 Tootmise automatiseerimine – projekt 1,0 0-0-1 H S
AMM3070 Elektrimasinad – projekt 1,0 0-0-1 H S
Valik 2 (vähemalt 2 raalprojekteerimise ainet 5,0 AP ulatuses)
AAV3370 Elektriajamite raalprojekteerimine 2,5 1-2-0 H K
AAV3380 Elektrivarustuse raalprojekteerimine 2,5 1-2-0 H S
AAR3380 Automaatikasüsteemide raalprojekteerimine 2,5 1-2-0 H S
AAR3390 Elektroonikaseadmete raalprojekteerimine 2,5 1-2-0 H S
Valik 3 (vähemalt 2 praktikumi 3,0 AP ulatuses)
AAR3400 Elektroonika ja jõupooljuhttehnika – praktikum 1,5 0-2-0 A K
AAV3334 Elektriajamid – praktikum 1,5 0-2-0 A K
AAR3353 Tootmise automatiseerimine – praktikum 1,5 0-2-0 A S
 
4 ERIÕPE
Valikained (vähemalt 15,0 AP)
AAV5390 Elektriajamite erikursus 3,5 2-2-0 E S
AAV5400 Elektrienergia säästlik kasutamine 3,5 2-2-0 E S
AAR5410 Tootmise automatiseerimise erikursus 3,5 2-2-0 E S
AAV5410 Turundus ja ettevõtlus elektrotehnikas 2,5 2-0-1 E S
AAR5420 Masinamehaanika ja ajamid 2,5 2-0-1 E K
AAV5420 Elektriseadmete häired ja töökindlus 2,5 2-1-0 E S
AMM3100 Elektrimasinate erikursus 2,5 2-1-0 E S
AMM5310 Elektromagnetiline ühilduvus 2,5 2-0-1 E K
AMM5320 Rakenduslik väljaanalüüs 2,5 1-0-2 E K
 
7 PRAKTIKA
AAR399P Praktika 3,0 0-0-0 A SK