Õppetöö
 Õppeained Robotitehnika õppetool

KoodÕppeaineMaterjalÕppejõud
AAR0020Automaatjuhtimise alused prof. Tõnu Lehtla,
dots. Madis Lehtla
AAR0030Sissejuhatus robotitehnikasse prof. Tõnu Lehtla,
ins. Margus Müür
AAR0040Tootmise automatiseerimine dots. Elmo Pettai,
ins. Margus Müür
AAR0060Elektriajamite mikroprotsessorjuhtimine prof. Tõnu Lehtla,
dots. Madis Lehtla
AAR0070Tootmise automatiseerimise erikursus dots. Elmo Pettai,
ins. Margus Müür
AAR0080Robotitehnika erikursus prof. Tõnu Lehtla,
ins. Margus Müür
AAR0110Sissejuhatus digitaaltehnikasse dots. Madis Lehtla,
prof. Tõnu Lehtla
AAR0120Elektertransport dots. Madis Lehtla,
v.tead. Argo Rosin
AAR0130Hooneautomaatikasüsteemid dots. Elmo Pettai,
Ülo Kala
AAR3320Elektroonika ja jõupooljuhttehnika ass. Raik Jansikene
AAR3340Elektriaparaadid dots. Raivo Teemets
AAR3352Tootmise automatiseerimine - projekt dots. Elmo Pettai
AAR3353Tootmise automatiseerimine - praktikum dots. Elmo Pettai,
v.tead. Argo Rosin
AAR3380Automaatikasüsteemide raalprojekteerimine v.tead. Hardi Hõimoja,
tead. Taavi Möller
AAR3390Elektroonikaseadmete raalprojekteerimine dots. Madis Lehtla
AAR3450Mõõtetehnika alused dots. Raivo Teemets
AAR399PPraktika dots. Rain Lahtmets
AAR5420Masinamehaanika ja ajamiddots. Rain Lahtmets

Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

KoodÕppeaineMaterjalÕppejõud
AAV0020Jõuelektroonika prof. Valery Vodovozov,
ass. Zoja Raud
AAV0040Elektriajamite erikursus ass. Raik Jansikene
AAV0050Jõuelektroonika erikursus prof. Valery Vodovozov,
ass. Zoja Raud
AAV0070Elektriajamite ja tööstusautomaatika teadusseminar dots. Rain Lahtmets,
dots. Elmo Pettai
AAV0090Elektriajamid - projekt dots. Avo Reinap
AAV0120Sissejuhatus energiatehnikasse MSc. Aimeli Laasik
AAV0130Inseneritöö alused dots. Raivo Teemets
AAV0140Elektriseadmete tõrked ja töökindlusdots. Rain Lahtmets,
prof. Tõnu Lehtla
AAV0150Elektripaigaldised dots. Raivo Teemets
AAV0160Elektrivarustuse tulevikuvisioonid prof. Tõnu Lehtla,
dots. Raivo Teemets
AAV0170Energiatarbimise juhtimine v.tead. Argo Rosin
AAV0180Energiasalvestid v.tead. Argo Rosin
AAV3310Tooteloome ja leiundusdots. Rain Lahtmets
AAV3320Raalarvutused elektrotehnikas dots. Madis Lehtla,
v.tead. Indrek Roasto
AAV3340Elektrivarustus dots. Raivo Teemets
AAV3350Elektervalgustusprof. Endel Risthein
AAV3362Jõuelektroonika - projektprof. Valery Vodovozov,
ass. Zoja Raud
AAV3370Elektriajamite raalprojekteerimine Lektor Liisa Liivik
AAV3380Elektrivarustuse raalprojekteerimine dots. Madis Lehtla
AAV5410Turundus ja ettevõtlus elektrotehnikas v.tead. Hardi Hõimoja
AAV9999Raalarvutused elektrotehnikas erikursus dots. Avo Reinap
SKK0070Jõuelektroonika ja elektriajamid prof. Tõnu Lehtla