Tallinna Tehnikaülikool
Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut

ASÜNKROONAJAMITE SAGEDUSJUHTIMINE

Juhan Laugis, Tõnu Lehtla
Tallinn 1994


 SISUKORD

1. Sissejuhatus

2. Elektriajamite juhtimispõhimõtete üldiseloomustus

2.1. Juhtimine olekumuutujate hindamisega

2.2. Hägusloogiline juhtimine

3. Asünkroonmootor kui automaatjuhtimisobjekt

3.1. Mootori staatika- ehk skalaarmudelid

3.2. Mootori dünaamika- ehk vektormudelid

4. Asünkroonmootorite toitemuundurid

4.1. Juhitavad jõupooljuhtseadmed

4.2. Alalisvoolu vahelüliga sagedusmuundurid

4.3. Vahetud maatriksmuundurid

5. Asünkroonajamite sagedus- ehk skalaarjuhtimine

5.1. Juhtimine sõltuvuse U = f ( f ) järgi

5.2. Juhtimine konstantse magnetvooga

5.3. Juhtimine konstantse pinge või konstantse vooluga

5.4. Juhtimine konstantse võimsusega

5.5. Juhtimine konstantse libistusega

6. Asünkroonajamite vektorjuhtimine

6.1. Otsene vektorjuhtimine

6.2. Kaudne vektorjuhtimine

6.3. Loomulik vektorjuhtimine

7. Sagedusjuhtimisega asünkroonajamite võrdlus, valik ja kasutamine

Kasutatud kirjandus