Õppeaine materjalid

Elektrivarustuse tulevikuvisioonid (AAV0160)


Iseseisva töö ülesanded
1. Kodutöö nr 1 registreeru esitan aruande tulemused 05.04.2013
2. Presentatsioon registreeru esitan aruande tulemused 05.04.2013
 

Ettevalmistavad ülesanded
1. Energiamuundamisest_ja_salvestamisest.pdf 11.6 kB  04.05.2013
Abimaterjalid
1. Eesti_elektrimaj.arendukava_kuni2018.pdf 382.3 kB  27.02.2012
2. Kasulikud_lingid.Paikeseenergia.pdf 10.6 kB  16.04.2012
3. Kasulikud_lingid.Soojuspumbad.pdf 3.5 kB  16.04.2012
4. Soojuspumbad.pdf 338.4 kB  16.04.2012
5. Kasulikud_lingid.Tuuleenergia.pdf 3.6 kB  16.04.2012
6. Tuuleenergeetika_pdf 885.4 kB  16.04.2012
Taastuvenergiast üldse
1. Inspiration_Catalogue.Estonian.pdf 2.5 MB 05.05.2014
2. Taastuvate_enallikate_keskkonnamojud.pdf 196.7 kB  05.05.2014
3. Taastuvenergeetika.pdf 2.7 MB 05.05.2014
4. Vesinik.pdf 304.6 kB  05.05.2014
Ülddokumendid
1. Eesti_energiamaj.arendukava_kuni_2018.pdf 446.3 kB  05.05.2014
2. Eesti_taastuvenergia_tegevuskava_aastani_2020.pdf 480.7 kB  05.05.2014
3. Elektrisysteemi-areng-2023-nov-2011.pdf 2.5 MB 05.05.2014
Tarkvõrgud
1. HORISONT_2_2012_lehtla_tarkvorgud.pdf 2.0 MB 05.05.2014
2. HORISONT_5_2011_mati_valdma_energiasysteemid.pdf 2.1 MB 05.05.2014
3. Mis_asi_on_tark_elektrivork.pdf 11.2 kB  05.05.2014
4. Uue_p_lvkonna_elektris_steem_ja_selle_komponendid__t_isversioon__Rando_Pikner.pdf 2.2 MB 05.05.2014
Bioenergia
1. Aravete_BGJ.pdf 321.8 kB  05.05.2014
2. Bioenergia_asum_TEUK_aasmae_sarevere_1111_2010.pdf 1.4 MB 05.05.2014
3. bioenergia_kasut_arengukava_kuni_2013.pdf 1.5 MB 05.05.2014
4. Biogaasi_ressurss_ja_tootmine_Eestis_18032010.pdf 686.7 kB  05.05.2014
5. Biogaasi_tootmistehnoloogiad.pdf 84.2 kB  05.05.2014
6. HORISONT_3_2012_kask_biomajandus.pdf 1.1 MB 05.05.2014
7. HORISONT_5_2012_kask_biomass.pdf 1.5 MB 05.05.2014
8. Mikelsaar_BalticBiogas_TEUK10.pdf 1.6 MB 05.05.2014
Tuuleenergia
1. Bakalaureusetoo-Anti-Natka.pdf 1.8 MB 05.05.2014
2. Elektrituuliku_ehitus..pdf 1.5 MB 05.05.2014
3. ELtuuliku_voimsuse_arvutamine.pdf 53.2 kB  05.05.2014
4. Energy-ETEA.pdf 586.1 kB  05.05.2014
5. HORISONT_6_2012_janson_kallaste_tuul.pdf 1.5 MB 05.05.2014
6. Lembit-Vali-Tuuleenergia-salvestusvajadus.pdf 2.4 MB 05.05.2014
7. Tuulegen_elektri_sobivus._A._Lepimann.pdf 2.1 MB 05.05.2014
8. tuulenergeetika_arendus.pdf 2.6 MB 05.05.2014
Päikeseenergia
1. Tomson_TEUK_XII.pdf 862.4 kB  05.05.2014
2. wolf_paikeseenergia_est.pdf 2.0 MB 05.05.2014
3. paikesest-elektri-tootmine.pdf 874.3 kB  05.05.2014
4. tarmo-kadakas-tuulegeneraatori-ja-paikesepaneelide-tootlikuse-vordlus.pdf 898.6 kB  05.05.2014
Tarkvõrgu teolised
1. Tarkvorgu_teolised.pdf 2.1 MB 03.03.2010
Euroopa energeetika taustinfo slaidid
1. Euroopa_energeetika_taust_Eesti_keeles.pdf 638.7 kB  07.03.2011