Õppeaine materjalid

Elektriajamite erikursus (AAV0040)


Vektorjuhtimine
1. Vektorjuhtimise alused 444.4 kB  15.04.2009
2. Vector control of induction motor   15.04.2009
3. Modeling and Investigation of Vector Controlled Induction Drive   15.04.2009
4. Векторное управление асинхронным электроприводом   15.04.2009
5. Векторное управление асинхронными двигателями. Учебное пособие   15.04.2009
Alalisvooluajamid
1. Modelleerimine ja simuleerimine 76.7 kB  18.02.2009
2. Alalisvooluajam ülekandefunktsioonina 67.9 kB  23.03.2009
Pöördvälja ajamid (asünkroon ja sünkroon)
1. Pöördvaljal põhinevad mootorid 719.4 kB  23.03.2009
2. Üldistatud asünkroonmasina mudel 107.3 kB  25.03.2009
3. Lühisrootoriga asünkroonmasina mudel 86.3 kB  01.04.2009
4. Lühisrootoriga asünkroonmasina mudel pöörlevas koordinaadistikus 47.5 kB  01.04.2009
5. Aseskeemi parameetrite määramine sildiandmetest (üle kontrollitud) 27.2 kB  15.04.2009
Servoajamid
1. Servoajamid 773.2 kB  18.02.2009
0. Raamat internetis
1. J. Laugis, T. Lehtla, Asünkroonajamite sagedusjuhtimine   24.03.2006
Sissejuhatus
1. Kaasaegne elektriajam 721.9 kB  11.02.2009
Samm-mootoriga ajamid
1. Samm-ajamid 460.9 kB  11.02.2009
2. Samm-ajami töö simulatsioon   11.02.2009