Õppeaine materjalid

Elektroonikaseadmete raalprojekteerimine (AAR3390)


Iseseisva töö ülesanded
1. Iseseisev töö - elektroonikalülituse kavandamine, mudeldamine ja trükkplaadi projekteerimine registreeru esitan aruande tulemused 10.11.2008
 

Viited õppematerjalidele ja loengukonspektidele
1. Õppeaine lehekülg E-õppe keskkonnas Moodle (registreeritud kasutajatele)     13.12.2019
2. Digitaaltehnika doktorantidele 2. osa: Kombinatsioon- ja järjendloogikalülitused   02.01.2020
3. Digitaaltehnika doktorantidele 3. osa: Elektrilised signaalimuundurid I   02.01.2020
4. Elektroonikaseadmete projekteerimise kursuse lehekülg     11.09.2018