Õppeaine materjalid

Sissejuhatus digitaaltehnikasse (AAR0110)


Viited õppematerjalidele ja loengukonspektidele
1. E-õppe keskkonnas alates 2017 (Ajamlab keskkonns alates 2011)     13.12.2019
2. Õppeaine programm õppeinfosüsteemis     25.01.2018
3. Loogikafunktsioonid (vana loengukonspekt aastast 2011, uus on kättesaadav Moodle keskkonna kaudu)   26.05.2015
4. Elektriarvesti impulssväljundi ülesanne 1.pdf 55.2 kB  26.05.2015
5. Kursuse sõnastikud õppeaines "Sissejuhatus digitaaltehnikasse"   20.06.2018