Õppeaine materjalid

Elektriajamite mikroprotsessorjuhtimine (AAR0060)


Viited õppematerjalidele ja loengukonspektidele
1. Õppeaine lehekülg E-õppe keskkonnas Moodle (registreeritud kasutajatele)     13.12.2019
Elektriajamite juhtimise alaseid publikatsioone
1. Joller, J. Sagedusmuunduri tasuvusajast, Elektriku kalender 1998   10.06.2014
2. Joller, J.; Jansikene, R. Energiasäästust elektriajamisüsteemides, Elektriala nr. 1 / 2000     10.06.2014
3. Lehtla, M.; Hõimoja, H. Slip Control Upgrades for Light-Rail Electric Traction Drives (ligipääs TTÜ sisevõrgust)     21.03.2016
4. Control System Development Environment with MatLAB SIMULINK Real Time Workshop, Baltic Electrical Engineering Review (ISSN: 1392-0774) 1998, lk. 21 - 24   10.06.2014
5. Lehtla, T.; Joller, J.; Lehtla, M.; Laugis, J. Parameter Identification and Comparison of an Induction Motor Models (ligipääs TTÜ sisevõrgust)   21.03.2016
6. Laugis, J.; Lehtla, T.; Joller, J.; Rosin, A.; Vinnikov, D.; Lehtla, M. Kergrööbassõidukite ajamid ja juhtimine (raamatukogus paberkujul)     21.03.2016
7. Lehtla, M. Magnetization model for separately magnetized traction motor control, Symposium „Topical Problems of Education in the Field of Electrical and Power Engineering“, 2005     10.06.2014
8. Ruljov, I. Kaevanduse tuulutusventilaatori kaitse- ja automaatikasüsteemi renoveerimine, magistritöö, TTÜ 2011 (raamatukogus paberkujul)     21.03.2016
9. Mürkel, H. Tööstuskontrolleri, kasutajaliidese ja sagedusjuhtimisega elektriajami koostöö tööstuslik näidisrakendus, magistritöö, TTÜ 2012 (raamatukogus paberkujul)     21.03.2016
10. Book "Power Electronics and Electrical Drives" , Chapter 4 - Power Electronic Converters, ISBN 9985-69-029-X (raamatukogus paberkujul)   21.03.2016
11. Lehtla, T: Parameter Identification of An Induction Motor Using Fuzzy Logic Controller, PEMC, 1996     04.06.2015
12. Design of Devices for Advanced Protection, Voltage-Quality and Load Priority Control in Residential Microgrids; M. Lehtla; A. Rosin; T. Möller; R. Pikner (ligipääs TTÜ sisevõrgust)     21.03.2016
13. Design of renewable micro generation monitoring and control application; Lehtla, M.; Kõivastik, I.; Möller, T.; Kallaste, A.; Rosin, A. (ligipääs TTÜ sisevõrgust)     21.03.2016