Õppeaine materjalid

Tootmise automatiseerimine (AAR0040)


Iseseisva töö ülesanded
1. Kodutöö registreeru esitan aruande tulemused 03.02.2009
2. Algoritmi blokkskeem registreeru esitan aruande tulemused 03.03.2009
3. 1. ülesanne PLC'ga registreeru esitan aruande tulemused 19.03.2009
4. 2. ülesanne PLC'ga registreeru esitan aruande tulemused 04.05.2009
5. 3. harjutus PLC'ga registreeru esitan aruande tulemused 13.05.2009
 

Loengud 2010 kevad
1. Tootm._autom_kursuse_sissejuh._1.02.10.ppt   3.3 MB 31.05.2010
2. TA_Loeng_1-2-3_2010k.ppt   3.3 MB 31.05.2010
3. TA_Loeng_4-5-6_2010k.ppt   2.2 MB 31.05.2010
4. TA_Loeng_7_2010k.ppt   307.5 kB  31.05.2010
5. TA_Loeng_8_2010k.ppt   5.0 MB 31.05.2010
6. TA_Loeng_9_2010k.ppt   172.0 kB  31.05.2010
7. TA_Loeng_11_2010k.ppt   277.5 kB  31.05.2010
8. TA_Loeng_12_2010k.ppt   175.5 kB  31.05.2010
9. TA_Loeng_13_2010k.ppt   272.5 kB  31.05.2010
10. TA_Loeng_14_2010k.ppt   2.7 MB 31.05.2010
11. TA_Loeng_15_2010k.ppt   459.0 kB  31.05.2010
12. TA_Loeng_16_2010k.ppt   449.5 kB  31.05.2010
13. Ciros_Studio_ylevaade.ppt   445.0 kB  31.05.2010
14. TA_Loeng_10_2010k.ppt   346.0 kB  31.05.2010
Viiedimensiooniline ruumimudel. Merit dimensioon
1. Merit_telje_ylesehitus.Tootm._autom._taiturmehhanismid.ppt   681.5 kB  31.05.2010
2. Five_dimesional_space._Elmo_Pettai_8.04.2010.pdf 901.7 kB  31.05.2010
Materjal intensiivkursuseks
1. elektriajamid_kursusele.pdf 2.6 MB 17.05.2010
Eksamiküsimused
1. Eksamiküsimused 2010 kevad.pdf 6.8 kB  13.05.2010
Harjutustunni lisamaterjalid
1. Argo Rosina raamat "Progrmmeeritavad kontrollerid SIMATIC S7"   29.01.2008
2. Lühike juhend STEP7 kohta 779.3 kB  14.03.2006
3. Pneumoseadmete tingmärgid 129.0 kB  17.03.2006
4. Algoritmi blokkskeemi koostamisel kasutatavad tingmärgid 70.5 kB  18.02.2008