Õppeaine materjalid

Automaatjuhtimise alused (AAR0020)


Iseseisva töö ülesanded
1. Automaatjuhtimise kodutöö ja eksam 2009 registreeru esitan aruande tulemused 29.04.2009
2. Automaatjuhtimise kodutöö ja eksam 2010 registreeru esitan aruande tulemused 04.02.2010
3. Harjutustundide aruanne 2010 registreeru esitan aruande tulemused 11.03.2010
4. Automaatjuhtimise kodutöö ja eksam 2011 registreeru esitan aruande tulemused 21.02.2011
5. Automaatjuhtimise kodutöö ja eksam 2012 registreeru esitan aruande tulemused 07.02.2012
6. Automaatjuhtimise kodutöö 2013 registreeru esitan aruande tulemused 14.02.2013
7. Automaatjuhtimise alused 2014 registreeru esitan aruande tulemused 05.02.2014
8. Automaatjuhtimise alused 2015 registreeru esitan aruande tulemused 28.02.2015
9. Automaatjuhtimise alused 2016 registreeru esitan aruande tulemused 29.02.2016
 

Viited õppematerjalidele ja loengukonspektidele
1. Õppeaine lehekülg E-õppe keskkonnas Moodle (registreeritud kasutajatele)     13.12.2019