Leonardo

INTERNATIONAL CURRICULA OF MECHATRONICS AND TRAINING MATERIALS FOR INITIAL VOCATIONAL TRAINING
 
About mechatronics
Partners
Project description
Qestionnaire and answers
Activities
Project of Curricula
Training materials
Evaluation and dissamination
Guestbook

PLC Programming - Loogika ja programmeerimine

Tõnu Lehtla, Argo Rosin

 1. DIGITAALTEHNIKA JA LOOGIKA ALUSED
  1. Diskreetsed ja arvsignaalid
  2. Loogikafunktsioonid ja loogikalülitused
  3. Kombinatsioonloogikalülitused
  4. Järjendloogikalülitused
  5. Homogeensed struktuurid
  6. Diskreetsed automaadid
 2. LOOGIKAKONTROLLERID JA NENDE PROGRAMMEERIMISE ALUSED
  1. Programmeeritavate kontrollerite riistvara
  2. Programmeerimise alused
  3. Programmeeritavate kontrollerite tarkvara ja käsustik
  4. Protsessijuhtimisprogrammi koostamine
  5. Juhtimisprogrammide näiteid