Leonardo

INTERNATIONAL CURRICULA OF MECHATRONICS AND TRAINING MATERIALS FOR INITIAL VOCATIONAL TRAINING
 
About mechatronics
Partners
Project description
Qestionnaire and answers
Activities
Project of Curricula
Training materials
Evaluation and dissamination
Guestbook

Automation - Automaatika

Tõnu Lehtla, Argo Rosin

  1. Sissejuhatus. Tootmise areng ja automatiseerimine
  2. Automaatika põhimõisted (koos 1. samas failis)
  3. Andurid
  4. Andurite ehitus
  5. Automaatjuhtimissüsteemi PID-reguleerimine
  6. Täiturid
  7. Andmesidevõrgud